Uzly/Knots

Chcete vázat náramky přátelství? Je asi nejlepší, když vám to někdo ukáže, ale dá se to naučit i podle knížky či internetu. Záleží asi na tom, co vám víc vyhovuje. Stačí, když se naučíte tyto čtyři základní druhy uzlíků:

Na tomto webu používáme dva různé způsoby zakreslování návodů, proto i každý uzlík má dvě různé značky:

 1. svou značku pro step-by-step (číslované) návody a
 2. svou značku používanou v diagramech pro pokročilé.

POZOR: Spodní nit musí být po celou dobu vázání napnutá. I když utahujeme pracovní nití uzlíky, musíme větší silou napínat spodní nit, aby se nám v náramku neobjevila barva spodní nitě.

Základní uzel vázaný doprava (PP)

Základní uzel vpravo

 1. Modrou pracovní nití uvážeme smyčku doprava kolem oranžové spodní nitě. Smyčku utáhneme. Pracovní nit položíme vlevo.
 2. Pracovní nití uvážeme další smyčku doprava. Nit odložíme vpravo (naznačeno šipkou).
 3. Uzlík utáhneme.

Základní uzel vázaný doleva (LL)

Základní uzel vlevo

 1. Oranžovou pracovní nití uvážeme smyčku doleva kolem modré spodní nitě. Smyčku utáhneme. Pracovní nit položíme vpravo.
 2. Pracovní nití uvážeme další smyčku doleva. Nit odložíme vlevo (naznačeno šipkou).
 3. Uzlík utáhneme.

Zpětný uzel vázaný doprava a zpět doleva (PL)

Zpětný uzel doprava doleva

 1. Modrou pracovní nití uvážeme smyčku doprava kolem oranžové spodní nitě ( první smyčka je stejná jako u PP uzlíku). Nit odložíme vpravo, jak ukazuje šipka.
 2. Smyčku utáhneme.
 3. Pracovní nití uvážeme smyčku doleva. Uzlík utáhneme. Nit odložíme vlevo.

Pozn.: Zpětné uzlíky se také označují jako střídavé.

Zpětný uzel vázaný doleva a zpět doprava (LP)

Zpětný uzel doleva doprava

 1. Oranžovou pracovní nití uvážeme smyčku doleva kolem modré spodní nitě (první smyčka je stejná jako u LL uzlíku). Nit odložíme vlevo, jak ukazuje šipka.
 2. Smyčku utáhneme.
 3. Pracovní nití uvážeme smyčku doprava. Uzlík utáhneme. Nit odložíme vpravo.

Pozn.: Zpětné uzlíky se také označují jako střídavé.

Další uzly

V popisech vzorků se ještě můžete setkat s výrazy středový uzlík a překrývací uzlík. Označuje se tak funkce daných uzlíků ve vzoru. Nejedná se o jinak vázané uzly (!), překrývací se vážou podle situace jako LL nebo PP, středový uzlík můžete uvázat libovolným postupem (LL, PP, LP, PL), výsledek je vždy stejný (do uzlu vstupují a z něj vycházejí dvě nitě totožné barvy).

Středový uzlík

Středový uzlíkKřížení dvou nití stejné barvy se někdy (záleží to na pozici uzlíku ve vzorku) označuje jako středový uzlík (na obrázku vlevo je označený Stř). Nitě se můžou spojit libovolným uzlíkem (LL, PP, LP, PL), výsledek je vždy stejný.

Pokud vzorek směřuje ke středovému uzlíku, musí se nejprve uvázat vnější uzlíky (PP, PP, PP, LL, LL, LL) a potom se uváže středový uzlík.

Pokud vzorek směřuje od středového uzlíku, svážou se napřed středové nitě a potom se vážou vnější uzlíky (LL, LL, LL, PP, PP, PP).

V step-by-step (číslovaných) návodech na tomto webu je středový uzlík značený přeškrtnutím uzlíku ve tvaru písmenka x (jak vidíte na obrázku).

Značka pro středový uzel v diagramechTotožně se středový uzlík značí i v diagramech pro pokročilé.

Překrývací uzlík

Překrývací uzlíkFunkce překrývacích uzlíků (na obrázku jsou značené Př) se dá IMHO nejlépe pochopit na příkladu. Takto se dá překrývacími uzlíky modifikovat základní proužkový vzor, se kterým začíná každý, kdo se učí náramky přátelství. Proužky jsou vázány vpravo (tj. všechny neoznačené uzlíky jsou PP), ale v každé řadě se při křížení pracovní nitě s modrou nití uváže modrou barvou uzlík vlevo (LL). To je překrývací uzlík. Nitě si tedy správně vymění pozice a pokračujeme dál jako u proužků.

Překrývací uzlíky se tedy vážou vždy v protisměru. Směřuje-li řada doprava, překrývací uzlíky se vážou vlevo a naopak.

Ve step-by-step (číslovaných návodech) na tomto webu jsou překrývací uzlíky značeny přeškrtnutím uzlíku, které podle druhu uzlíku směřuje buď vlevo nebo vpravo.

V diagramech pro pokročilé se překrývací uzlíky nevyskytují! Je to dáno tím, že si sami určujete postup vázání (po liniích, po šipkách, po proužcích apod.). Proto je pojem překrývací uzlík nepotřebný (všimněte si, že např. Stefan Hedman se ve svých návodech obejde bez překrývacích, ale i bez středových uzlíků!).

Není překrývací uzlík zbytečný pojem?

(aneb Plete to začátečníky, je to vůbec k něčemu?)

I když se možná na první pohled bude zdát, že překrývací uzlík není důležitý pojem (v návodech bychom se bez něj totiž teoreticky mohli obejít), opak je pravdou. Hodně se totiž používá a to zejména ve vzorech složených ze samých základních uzlíků. U tohoto typu vzorů totiž zavedení pojmu "překrývací uzlík" výrazně zkracuje délku návodů. U předchozího obrázku má návod (s využitím značek pro překrývací uzlíky) 6 kroků. Kdybychom každý překrývací uzlík zapisovali jako samostatný krok, měl by návod 14 kroků, tedy více než dvojnásobný počet! Přitom by se jednalo o zcela stejný postup vázání.

Pojem překrývací uzlík je výhodný zejména v návodech pro:

Pojem "překrývací uzlík" není nezbytně nutný (nemá ani anglický ekvivalent!), ale může být velmi užitečný.

Copyright © Helena Tesařová